Hem - Behandlingar - Fettreducering

Fettreducering

Att få bort fett och forma om kroppen på exakt det problemområde du vill förändra,  har aldrig varit enklare, smartare, eller gått snabbare!

Välkommen att uppleva nya PureLight - en mycket speciell behandling och utrustning. Faktiskt världsunik. Överflödigt fett kan vara ett frustrerande problem. Det vet alla som kämpar för att bli av med det. Man sliter hårt med att forma om kroppen och lägger ner seriös tid på att förbättra sin hälsa, för ingenting kommer gratis... eller?

Nya PureLight 

En suverän hjälp och boost för ALLA som vill forma om  sin kropp – och se resultatet direkt!

Upplev nya PureLight - en toppmodern och direktverkande behandling. En suveränt effektiv hjälp och boost för dig som vill uppleva snabb förändring, ha full kontroll och som ställer krav på att se resultat - mätbart direkt!

Vad man än väljer för träningsform för att förbränna sitt överflödiga fett, är det alltid kroppen som avgör vilket fett som ska förbrännas och ifrån vilket område. Så har det varit, fram tills nu. Det är dags att helt och hållet vända upp-och-ner på det kontroversiella begreppet punkt-förbränning. Att själv ha 100% kontroll över var på kroppen man vill punktreducera fett och forma om, är nu verklighet.

Med PureLight kan varje enskilt motions- eller träningstillfälle optimeras maximalt. Din kropp förbereds så att hastigheten på fettförbränningen kraftfullt accelereras - på just det område du själv 
vill. Detta sker på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Att du gör det trådlöst, sladdlöst, hands-free, säkert, snabbt och bekvämt är faktiskt världsunikt. Och smart. PureLight passar lika bra för både män och kvinnor oavsett ålder, tränings- eller hälsostatus. Teknologin är både kliniskt testad och patenterad.

 • Världens första 100% trådlösa och sladdlösa system för kropps-omformande 
  och
 • Skulpterande behandling
 • Patenterad teknologi uppbackad av ett flertal medicinska studier
 • Kliniskt bevisad effekt och verkan med 635nm (primär) + 1200nm (sekundär) våglängd
 • Hands-free, icke-invasivt, säkert och utan biverkningar
 • Bryter ner fett med omedelbar verkan på valfritt problemområde
 • Dränerar lymfvätska via särskilt lymfprogram
 • Förbättrar utseendet på celluliter
 • Har även en milt hudåtstramande effekt
 • Extremt snabb behandling – tar endast 15 min (minst)/30 min (max)
 • Resultatet mäts direkt efter behandlingen avslutas
 • Marknadens i särklass mest avancerade och kraftfulla (ljusenerigi-baserade) system för kroppsomformning  - 900mw energimängd per super-led, 10 led per behandlingsplatta (9000mw), 8 behandlingsplattor I system, med en total energimängd på hela 72 000mw
 • Bekväm och passande behandling för I princip alla olika kroppar och hudtyper - från vältränad till överviktig – från hudtyp 1 till 6
 1. Efter du haft din personliga konsultation med din certifierade
 2. PureLight-terapeut, är det dags att starta behandlingsperioden. Det första som görs är att mäta ditt valda problemområde på kroppen noggrant innan start.
 3. Upp till 8 st trådlösa och sladdlösa behandlingsplattor fästs sedan med dubbla velcroband över det problemområde du valt. Ett passande behandlingsprogram väljs. Behandlingen anpassas efter just dina förutsättningar gällande energimängd. Samtliga hudtyper kan behandlas.
 4. Hands-free behandlingen startas med en fjärrkontroll. Plattorna avger en högintensiv och fokuserad ljusenergi som triggar igång en kraftfull kedjereaktion.
 5. Fettcellerna börjar med omgående verkan att brytas ner och tömmas på den lagrade energin (fett).
 6. Du har plattorna på samma anatomiska område under 15 minuter. Det du känner av är en bekväm och skön värmeutveckling som ger en avslappnande upplevelse. Du har faktiskt även full frihet att kunna röra dig under hela behandlingen, vilket är unikt i sig – faktiskt världsunikt.
 7. Efter behandlingstiden är slut mäter terapeuten direkt behandlingsresultatet. Mätningen görs noggrant på exakt samma punkter som innan behandlingen startade.

PureLight bryter ner fett med extremt hög effektivitet utan att du behöver träna och på exakt det område du vill forma om. Den frisatta energin förbränner du efteråt med någon form av kardiovaskulär träning, och/eller i konceptbehandling tillsammans med PureWave/ActiveWave djupgående muskelstimulering. Se ”Våra olika behandlingsprogram” för mer information.

Kliniskt bevisad effekt och verkan – detta sker under 15 minuters behandling

PureLight avger en högintensiv ljusenergi med 635nm våglängd (primär) och 1200nm (sekundär). Just 635nm har en kliniskt bevisad verkan och är idealiskt för icke-invasiv, smärtfri punktreducering av fett över hela kroppen. Tack vare att systemet är trådlöst, blir också över-föringen av signaler mer precis, då våglängden kan bibehållas konstant.

PureLight använder en fokuserad ljusteknologi som arbetar i synergi med kroppen på ett fullt naturligt sätt, utan att varken skada eller skapa potentiella obalanser. Energimängd, intensitet och de speciella 
våglängderna på ljuset, stimulerar fettcellerna med hög effektivitet att brytas ner och frigöra den lagrade energin (fett), som sedan enkelt kan metaboliseras (förbrännas). Processen kan liknas vid när kroppen kommer in i det fettförbrännande stadiet vid en intensiv kardiovaskulär workout. Den stora skillnaden nu är att kroppen inte själv avgör vilket fett som ska förbrännas och ifrån vilket område, det avgör du. Riktad fettreducering och punktförbränning är verklighet.

Energin från PureLight penetrerar huden på ett säkert sätt och absorberas av fettcellerna. Den här särskilda typen av ljus har den högsta absorbtionsförmågan vid 635nm och når djupt ner i det subkutana fettlagret (underhudsfettet), ca 12-14 mm. Stimuleringen öppnar tillfälligt upp porkanaler i fettcellens väggar, vilket gör att fettet kan frisättas. Fettcellen krymper direkt i storlek, medan överskottsfettet tas om hand och förbränns av kroppens metaboliska processer.

PureLight stimulerar och triggar igång kroppens egna lipolys-process, på ett för kroppen helt naturligt och framför allt säkert sätt

Den högintensiva ljusenergin från PureLight triggar igång en kemisk signal och kedjereaktion i fettcellen: Mitokondria (fettcellens ”kraftverk”) stimuleras, enzymet lipas frigörs och bryter ner lagrade 
triglycerider till glycerol och fria fettsyror, som sedan frisätts genom de tillfälligt öppnade porkanalerna i cellmembranen. Fettet hamnar i det extracellulära utrymmet och transporteras därifrån, med lymfsystemets hjälp ut till kroppens muskelvävnader för förbränning. Under varje behandlingstillfälle töms fettcellerna på den lagrade energin (fett) ner till ett visst djup och krymper direkt i storlek. Omfångsreducering sker omgående.

 • Den högintensiva ljusenergin från PureLight riktas ner i huden.
 • Mitokondria (fettcellens ”kraftverk”) stimuleras
 • Enzymet lipas frigörs och börjar bryta ner triglycerider till glycerol och fria fettsyror
 • Tillfälliga porkanaler öppnas upp i fettcellens väggar. Väggarna blir porösa.
 • Det fett som varit lagrat i fettcellen är nu nerbrutet och kan frisättas genom porkanalerna
 • Fria fettsyror och glycerol hamnar i det extracellulära utrymmet utanför fettcellen, och  transporteras därifrån, med lymfsystemets hjälp ut till kroppens muskelvävnader för förbränning

PureLight i dubbelblinda, slumpmässigt utvalda, placebo-kontrollerade kliniska studier. Huvudansvariga läkare för de kliniska studierna är Dr. John Laura, Newport Beach, Kalifornien, USA och Dr. Samir Kumar Shah, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Studierna genomförda på PureLight är dubbelblinda, slumpmässigt utvalda, placebo-kontrollerade kliniska studier av 40 deltagande personer, med en (1) behandlingsgrupp som genomgått 8 st 20-minuters ljusbehandlingar - två behandlingar per vecka under en fyra veckors period. Kontrollgruppen  fick simulerad ljusbehandling i ett motsvarande behandlingsprogram. Målsättningen med studierna är att utvärdera resultatet som PureLight genererar och även att utvärdera säkerheten vid behandling.

Båda grupperna upprätthöll liknande kost- och motionsmönster och identisk avslutande kardio-aktivitet omedelbart efter varje behandlingstillfälle. Minskning av bukens omkrets från baslinjen bedömdes efter varje avslutad behandlingsfas och jämfördes med mätningar hos kontrollgruppen. För att uppskatta hur effektiv PureLight är mättes vikt och midjemått på samtliga 40 personer efter var och en av de 8 enskilda behandlingarna. Midjemått mättes vid exakt samma tre olika punkter - ovanför naveln, vid naveln och under naveln. Fem av observationerna har inte fått någon skarp behandling och ingick som del av kontrollgruppen.

Resultatet av studierna visar att den genomsnittliga minskningen i omkretsmått efter 8 st behandlingar för personerna i behandlingsgruppen var -11.3cm, medan kontrollgruppen endast uppnådde en genomsnittlig minskning av -0.8cm. Den genomsnittliga skillnaden på -10.5cm mellan de båda grupperna befanns vara statistiskt viktig (t = 11,3461; P <0,0001).

14 GGR STÖRRE OMFÅNGSREDUCERING MED PURELIGHT I DIREKT JÄMFÖRELSE-11,3 CM I GENOMSNITTLIG OMFÅNGSREDUCERING EFTER 8 GGR 5 GGR STÖRRE VIKTMINSKNING
Resultaten som PureLight levererade vid de kliniska studierna visade sig vara mycket överlägsna det som i jämförelse kunde åstadkommas med enbart kost och motion under samma period. Omfångsreduceringen var mer än 14 gånger större och viktminskningen 5 gånger större. Inga  biverkningar rapporterades av någon av deltagarna och behandlingarna genomfördes utan smärta, obehag, läkningstid eller andra avvikelser som påverkar normal daglig aktivitet. Den här utrustningen med trådlös teknologi är unik för marknaden och kräver ingen medicinsk övervakning”. Dr. John Laura, Newport Beach, Kalifornien, USA


VÅRA OLIKA BEHANDLINGSPROGRAM

Single ReShape

1 BEHANDLING | 15-30 minuter

Förbränning av minst 350 kalorier direkt efteråt (valfri kardioträning och/eller PureWave / ActiveWave EMS)

Med PureLight kan flera centimeter direkt försvinna och reduceras i omfång efter bara 15 minuter, på just det område man själv önskar och på ett skönt, bekvämt och avslappnande sätt. Då vill man gärna prova igen... och igen... och igen. När det fett som behandlingen bryter ner 
förbränns och försvinner från kroppen, då är det borta för alltid. För att hålla resultatet permanent under lång tid framöver, balanserar man sitt kaloriintag och motion.


Weekend ReShape

3-4 BEHANDLINGAR | 15-30 minuter per gång, varje dag under en helg

Förbränning av minst 350 kalorier/gång (valfri kardioträning och/eller PureWave / ActiveWave EMS)

Mycket händer resultatmässigt på bara ett behandlingstillfälle. På en helg kan man hinna med hela 4 PureLight behandlingar. För alla som vill se och uppleva en extremt snabb och resultatinriktad förändring, passar det därför idealiskt att köra just över en helg. Att mäta resultatet direkt ger en suverän boost och hjälp när man sliter hårt med att reducera fett och forma om kroppen. Med PureLight blir din inspiration och fokus lätt att öka.


Rapid ReShape

8-12 BEHANDLINGAR | 15-30 minuter per gång, varje/varannan dag

Förbränning av minst 350 kalorier/gång (valfri kardioträning och/eller PureWave/ActiveWave EMS)

15-30 minuter PureLight behandling varje eller varannan dag, 8-12 behandlingar totalt. Behandlingen efterföljs så snart som möjligt av valfri kardiovaskulär träning med en förbränning av minst 350 kalorier och/eller PureWave/ActiveWave EMS. Innan fettreduceringen påbörjas kan 5 minuters intensiv stimulering av hela lymfsystemet utföras med PureLight, för de med ett trögt lymfsystem. Flödet av det fett som bryts ner optimeras genom att lymfkanalerna öppnas. De mest framträdande lymfknutarna stimuleras samtidigt med 8 plattor.


Steady ReShape

9-12 BEHANDLINGAR | 15-30 minuter per gång, 3 gånger per vecka

Förbränning av minst 350 kalorier/gång (valfri kardioträning och/eller PureWave / ActiveWave EMS)

15-30 minuter PureLight behandling tre gånger per vecka, under 3-4 veckor. Behandlingen efterföljs så snart som möjligt av valfri kardiovaskulär träning med en förbränning av minst 350 kalorier och/eller PureWave/ActiveWave EMS. 5 minuters intensiv stimulering av hela lymf-systemet kan utföras innan fettreduceringen påbörjas, för de med ett trögt lymfsystem.

Förbered din kropp optimalt inför varje motions- eller träningstillfälle 
- och du får världens mest effektiva punktreducering/punktförbränning av fett!

PureLight bryter ner fett och formar om just det område på kroppen du vill ha hjälp med - vid varje behandlingstillfälle och utan träning. Effektiviteten är imponerande hög. För att slutligen få ut fettet ordentligt ur kroppen, rekommenderas valfri form av kardiovaskulär träning efteråt, med en förbränning av minst 350 kalorier.

För bästa effekt och resultat kombinerar du PureLight med PureWave/ActiveWave EMS-behandling i ett unikt kombinations-koncept. Fråga din terapeut om mer information.

PureWave/ActiveWave är patenterade muskelstimulatorer med unika trippel-våg-format, som hjälper din kropp att effektivt förbränna det fett PureLight bryter ner.PureWave/ActiveWave förbränner både subkutant och visceralt fett. Hela muskulaturen aktiveras och kontraheras på ett synnerligen kraftfullt men också bekvämt sätt. Muskelfibrer stärks, inte bara ytligt utan ner till de djupaste lagren av muskler. Avancerade studier med magnetröntgen har påvisat 23%-ig reducering i fettvolym enbart med PureWave.

Konsultation

Du som kund går alltid som första steg igenom en informativ konsultation med terapeuten som utför behandlingen. Här har du möjlighet att ta upp alla funderingar du har. 

Med pure light (priserna är per område)

Mage / lår / rygg (15 min behandling)

1 gg1800:-
4 ggr6500:-
9 ggr12 500:-
12 ggr15 000:-

Mage / lår / rygg (30 min behandling)

1 gg2400:-
4 ggr8700:-
9 ggr16 700:-
12 ggr20 000:-

Rumpa (15 min behandling)

1 gg1500:-
4 ggr4500:-
9 ggr10 500:-
12 ggr15 000:-

Rumpa (30min behandling)

1 gg2000:-
4 ggr6000:-
9 ggr14 000:-
12 ggr20 000:-

Vader / knä / bh-veck / bröst (män) / armar (15 min behandling)

1 gg1200:-
4 ggr3800:-
9 ggr7500:-
12 ggr9500:-

Vader / knä / bh-veck / bröst (män) / armar (30 min behandling)

1 gg1600:-
4 ggr5000:-
9 ggr10 000:-
12 ggr12 700:-